Droša un efektīva lapseņu iznīcināšana, neapdraudot bites