Ohutu ja tõhus herilastest vabanemine mesilasi ohustamata