Η νέα ταΐστρα για πουλιά δεν δίνει καμία ευκαιρία στα παράσιτα