Uus lindude söötmisseade ei anna kahjuritele võimalust