Παγίδα Αρουραίων των αγρών PRO SuperCat με υψηλή ισχύ κρούσης και αξιόπιστη σκανδάλη τρίαινας