Αναγνώριση για τις ποντικοπαγίδες που είναι όχι μόνο αποτελεσματικές