Italiano
San Gallo, 17.11.2021. Alcuni parassiti compaiono più frequentemente nella stagione calda, altri cercano la vicinanza umana in autunno. Tra questi i roditori come ratti e topi. Quando le temperature sono basse, gli edifici, i garage, i gazebo, le cantine e le condotte fo...

17 November 2021

Dansk
St. Gallen, 17.11.2021. Nogle skadedyr er mere udbredte i sommermånederne, mens andre søger tilflugt i efteråret - hvilket ofte er i umiddelbar nærhed af mennesker. Disse omfatter gnavere såsom rotter og mus. Når temperaturen falder, så giver bygninger, garager, lysthuse...

17 November 2021

Español
St. Gallen, 17.11.2021. Algunas plagas son más frecuentes en los meses de verano, mientras que otras buscan refugio en otoño, a menudo cerca de los humanos. Estos incluyen roedores como ratas y ratones. A medida que baja la temperatura, los edificios, garajes, glorietas,...

17 November 2021

Deutsch
St. Gallen, 17.11.2021. Einige Schädlinge treten vermehrt in der warmen Jahreszeit auf, andere suchen im Herbst die Nähe des Menschen. Dazu zählen Nagetiere wie Ratten und Mäuse. Bei niedrigen Temperaturen bieten Gebäude, Garagen, Gartenlauben, Keller und Kanalisation he...

17 November 2021

Nederlands
St. Gallen, 17.11.2021. Sommige plagen komen vaker voor in het warme seizoen, anderen zoeken de nabijheid van mensen in de herfst. Deze omvatten knaagdieren zoals ratten en muizen. Bij lage temperaturen bieden gebouwen, garages, tuinhuisjes, kelders en riolering uitsteke...

17 November 2021

Čeština
St. Gallen, 17.11. 2021. Někteří škůdci jsou častější v letních měsících, jiní hledají útočiště na podzim, často v těsné blízkosti lidí. Patří mezi ně hlodavci, jako jsou potkani, krysy a myši. Jak teplota klesá, budovy, garáže, altány, podlahové prostory a kanalizace po...

17 November 2021

Pусский
Санкт-Галлен, 17.11.2021.Некоторые вредители более распространены в летние месяцы, в то время как другие ищут убежища осенью, часто в непосредственной близости от людей. К ним относятся грызуны, такие как крысы и мыши. Когда температура падает, здания, гаражи, беседки, т...

17 November 2021

Suomi
St. Gallen, 17.11.2021. Jotkut tuhoeläimet ovat vallitsevampia kesäkuukausina, kun taas toiset hakevat suojaa syksyisin, usein ihmisten lähettyviltä. Näihin lukeutuu jyrsijät, kuten hiiret ja rotat. Kun lämpötila laskee, rakennukset, autotallit, huvimajat, lattian aluset...

17 November 2021

Svenska
St. Gallen, 17.11.2021. Vissa skadedjur är vanligare under sommarmånaderna, medan andra söker sig till hösten, ofta i närheten av människor. Dessa inkluderar gnagare som råttor och möss. När temperaturen sjunker ger byggnader, garage, lusthus, golvutrymmen och avlopp utm...

17 November 2021

Slovenija
St. Gallen, dne 17. novembra 2021. Nekateri škodljivci so razširjeni bolj v poletnih mesecih, medtem ko drugi iščejo zatočišče v jeseni, ter pogosto v bližini ljudi. V to skupino spadajo glodavci, kot so miši in podgane. Ko se temperature znižajo, si te živali poiščejo z...

17 November 2021

1
2