Ελληνικa
St Gallen, Ελβετία, 8 September 2022. Το τάισμα πουλιών είναι ένα ευχάριστο hobby για πολλούς ανθρώπους και είναι σημαντικό για τη διατήρηση της τοπικής ποικιλότητας των πτηνών. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα, ιδιαίτερα, οι άνθρωποι τακτικά γεμίζουν τα σπιτάκια πουλιών με ...

8 September 2022

Deutsch
St. Gallen, 24.08.2021. Gelsen, Moskitos, Stechmücken sind unterschiedliche Bezeichnungen für Insekten mit zwei Flügeln und einem Stechrüssel. Egal wie man sie nennt, sie sind einfach nervige Plagegeister, die juckende Stiche verursachen und im schlimmsten Fall sogar töd...

23 August 2021

Pусский
Санкт-Галлен, 24 / 08 / 2021. Мошки, комары и мошки - разные названия насекомых с двумя крыльями и хоботком, которые они используют для «укусов». Независимо от того, как вы их называете, все они надоедливые вредители, которые вызывают зудящие укусы и, в худшем случае,...

23 August 2021

Ελληνικa
St Gallen, 24/08/2021. Tα κουνούπια, οι σκνίπες κτλ είναι κάποια από τα έντομα με δύο φτερά και προβοσκίδα που την χρησιμοποιούν για «τσιμπήματα». Ανεξάρτητα από το όνομά τους, όλα είναι ενοχλητικά παράσιτα που προκαλούν φαγούρα και, στη χειρότερη περίπτωση, μπορούν ακόμ...

23 August 2021

Čeština
St Gallen, 24/08/2021., Komáři jméno pro hmyz se dvěma křídly a chobotem, který používají ke „kousnutí“. Bez ohledu na to, jak jim říkáte, jsou to všichni otravní škůdci, kteří způsobují svědění a v nejhorším případě mohou dokonce přenášet smrtelná onemocnění. Existuje m...

23 August 2021

Slovenija
St. Gallen, dne, 24.08.2021. Mušice, muhe in komarji so različna imena za žuželke z dvema kriloma in proboscisom, ki ga uporabljajo za ''ugriz''. Ne glede na to, kako jim rečete, so vsi nadležni škodljivci, ki povzročajo srbeče pike, nekateri pa celo prenašajo nevarne bo...

23 August 2021

English
St Gallen, 24/08/2021. Midges, mosquitoes and gnats are different names for insects with two wings and a proboscis that they use to 'bite'. No matter what you call them, they're all annoying pests that cause itchy bites and, in the worst case, can even transmit fatal dis...

23 August 2021

Francais
Saint-Gall, 24/08/2021. les moustiques sont des incestes nuisibles responsable de piqûres qui irritent, mais aussi de nuisances sonores plus qu’agaçantes. Dans les pires des cas, ils peuvent même transmettre des maladies mortelles. Il existe de nombreux moyens de se prot...

23 August 2021

Italiano
San Gallo, 24.08.2021. Zanzare o Mosquito indicano insetti con due ali e una proboscide. Non importa come li chiami, sono semplicemente dei fastidiosi parassiti che causano morsi pruriginosi e nel peggiore dei casi trasmettono anche malattie mortali. Ci sono molti modi p...

23 August 2021

Svenska
St Gallen, 24/08/2021. Myggor och knott är olika benämningar på insekter med två vingar och en sticka som de använder för att "bita". Oavsett vad du kallar dem är de alla irriterande skadedjur som orsakar kliande stick och som i värsta fall till och med kan överföra dödl...

23 August 2021

1
2