Čeština
St Gallen, 08.09.2022. Krmení ptáků je pro mnoho lidí radostným koníčkem a je důležité pro zachování místní rozmanitosti ptáků. Zejména na podzim a v zimě lidé věší tukové koule a pravidelně plní ptačí budky jídlem. Z tohoto krmení však těží nejen ptáci, ale také potkani...

8 September 2022

Suomi
St Gallen, 8 September 2022. Lintujen ruokinta tuottaa monelle harrastuksena iloa ja se on tärkeää myös paikallisten siivekkäiden monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Varsinkin syksyisin ja talvisin ihmiset ripustavat rasvapalloja tarjolle ja täyttävät lintujen ruokintalait...

8 September 2022

Italiano
San Gallo, 8 settembre 2022. Nutrire gli uccelli è un hobby gioioso per molte persone ed è importante per la conservazione della diversità aviaria locale. Soprattutto in autunno e in inverno, le persone appendono palle di grasso e riempiono regolarmente di cibo le casett...

8 September 2022

Latviski
St Gallen, 8 September 2022Putnu barošana ir hobijs daudziem cilvēkiem, un tas ir svarīgi, lai saglabātu vietējo putnu daudzveidību. Īpaši rudenī un ziemā cilvēki izkar tauku bumbiņas un regulāri piepilda putnu mājas ar barību. Taču no šīs barošanas gūst labumu ne tikai ...

8 September 2022

Nederlands
St. Gallen, 8 september 2022. Vogels voeren is voor veel mensen een plezierige hobby en belangrijk voor het behoud van de lokale vogeldiversiteit. Vooral in de herfst en winter hangen mensen vetbollen op en vullen regelmatig vogelhuisjes met eten. Toch zijn het niet alle...

8 September 2022

Svenska
St Gallen, 8 september 2022. Att mata fåglar är en trevlig hobby för många människor och är viktigt för att bevara den lokala fågelmångfalden. Särskilt på hösten och vintern hänger man upp fettbollar och fyller regelbundet fågelholkar med mat. Men det är inte bara fåglar...

8 September 2022

Slovenija
St Gallen, o8.09.2022Hranjenje ptic je za mnogo ljudi vesel hobi in je pomembno za ohranjanje lokalne pestrosti ptic. Jeseni in pozimi ljudje obešajo maščobne kroglice in redno polnijo ptičje hišice s hrano. Vendar od tega hranjenja nimajo koristi samo ptice – privlači t...

8 September 2022

Deutsch
St. Gallen, 08. September 2022. Vögel zu füttern ist für viele Menschen ein freudiges Hobby und wichtig für die Erhaltung der heimischen Vogelvielfalt. Vor allem im Herbst und Winter werden Meisenknödel aufgehängt und Vogelhäuser regelmäßig mit Futter aufgefüllt. Doch ni...

8 September 2022

Dansk
St Gallen, 8 September 2022. At fodre fugle er en sjov hobby for mange og det er vigtigt for at sikre en varieret lokal fuglebestand. I efteråret og om vinteren hænger folk, fedtkugler op og fylder foderbrættet jævnligt. Det er dog ikke kun fuglene der har gavn af den jæ...

8 September 2022

Español
St Gallen, 08 septiembre 2022. Alimentar a las aves es un pasatiempo divertido para muchas personas y es importante para la preservación de la diversidad aviar local. En otoño e invierno, especialmente, las personas cuelgan alimentadores y regularmente llenan las casas d...

8 September 2022

1
2