Italiano
San Gallo, 23.07.2021. Dalla metà dell'estate circa, le vespe diventano spesso un vero fastidio. Sono invadenti e attaccano tutti gli alimenti che contengono zucchero. Inoltre, le punture possono diventare un vero pericolo per alcune persone. Esistono tuttavia possibilit...

28 July 2021

Portugal
St. Gallen, 28/07/2021. A partir de meados do Verão, as vespas tornam-se frequentemente um verdadeiro incómodo. São intrusivas e atacam os alimentos que contêm açúcar. Além disso as suas picadas também representam um perigo real, especialmente para aqueles que sofrem uma...

27 July 2021

Svenska
St. Gallen, 28/07/2021. Runt midsommar blir getingar ofta en riktig plåga. De är påträngande och svärmar kring allt som innehåller socker. Deras stick utgör också en faktisk fara, särskilt för dem som råkar ut för en allergisk reaktion. Det finns dock sätt att bekämpa de...

27 July 2021

English
Interesting facts about wasps

27 July 2021

Español
St. Gallen, 28 / 07 / 2021. A mediados de verano, las avispas suelen convertirse en una auténtica molestia. Son intrusivas y pululan por los alimentos que contienen azúcar. Sus picaduras también presentan un peligro real, especialmente para quienes sufren una reacción al...

27 July 2021

Francais
Saint-Gall, 28/07/2021. À partir du milieu de l'été, les guêpes commencent souvent à devenir une véritable nuisance. Elles sont très envahissantes et traquent toute nourriture contenant du sucre. Les piqûres peuvent également représenter un réel danger pour certaines per...

27 July 2021

Slovenija
St. Gallen, dne, 28. Julija 2021. Sredi poletja ose pogosto postanejo prava nadloga. So vsiljive in se zadržujejo na živilih, ki vsebujejo sladkor. Njihovi piki so lahko nevarni, še posebej za tiste, ki trpijo zaradi alergijskih reakcij. Za boj proti tem škodljivcem obst...

27 July 2021

Suomi
St. Gallen, 28/07/2021. Keskikesällä ampiaisista usein tulee varsinainen riesa. Ne tungeksivat joukkoina sokeristen ruokien ympärillä. Niiden pistot aiheuttavat vaaran, varsinkin allergikoille. Onneksi näitä kiusanhenkiä voidaan torjua ympäristöä säästävin, ekologisin ke...

27 July 2021

Nederlands
St. Gallen, 28.07.2021. Vanaf het midden van de zomer ontwikkelen wespen zich vaak tot een echte overlast. Ze zijn opdringerig en vallen alle voedingsmiddelen aan die suiker bevatten. Ook kunnen steken voor sommige mensen een reëel gevaar zijn. Er zijn echter manieren om...

27 July 2021

Dansk
St. Gallen, 28 / 07 / 2021. I midten af ​​sommeren bliver hvepse ofte en reel gener. De er påtrængende og sværmer på fødevarer, der indeholder sukker. Deres brod udgør også en reel fare, især for dem, der lider af en allergisk reaktion. Der er dog måder at bekæmpe disse ...

27 July 2021

1
2